got sick中文 got

3.不健康的;有病容的;精神不振的, that’s all.
Tłumaczenia w kontekście hasła 「got sick of」 z angielskiego na polski od Reverso Context: I got sick of it so I left.
V LIVE - [REPLAY] Be Careful Not To Get Sick
</p>
<div class=